Celowanie
Celowanie w strzelaniu bojowym – polega na możliwie szybkim ustawieniu broni w kierunku celu:

 

  • celowanie z użyciem przyrządów celowniczych, czyli muszki i celownika. Dominującym okiem należy patrzeć na muszkę celem prawidłowego zgrania ze szczerbinką, z uwzględnieniem odchylenia pionowego,
  • celowanie “po zamku” lub “po lufie” stosuje się generalnie na krótkim dystansie /5-10 m// Polega na szybkim kontrolowaniu wzrokiem prawidłowego skierowania broni na cel, ale bez użycia przyrządów celowniczych,
  • celowanie intuicyjne stosuje się generalnie na dystansie bezpośrednim /do 5 m/. Celujący nie patrzy na broń, a wyłącznie na cel. Skierowanie broni jest regulowane wyłącznie pamięcią mięśniową. Skuteczność zależy od odległości, stopnia wytrenowania strzelca. Odmianą jest tzw. strzelanie z biodra. Polega na oddaniu strzału natychmiast po wyjęciu broni z kabury i skierowaniu jej na cel.

Największy wpływ na celność strzelania ma strzelający. Błędy popełnione przy oddawaniu strzału decydują o wyniku strzelania. Na celne oddanie strzału składa się wiele czynników, jak postawa, złożenie się do strzału, wycelowanie, oddech, ściąganie języka spustowego.

Wzrok. Celowanie, jak wiadomo, stawia wysokie wymagania w stosunku do wzroku, ponieważ dokładność celowania zależy od ostrości widzenia.

Oddychanie. Jest silnie związane nie tylko z oddaniem każdego strzału oddzielnie, lecz z przebiegiem strzelania w ogóle. W czasie celowania oddychać nie wolno, ponieważ związane jest ono z rytmiczną pracą klatki piersiowej, barków, brzucha, co zakłóca możliwość oddania celnego strzału. Każdy człowiek może bez wielkiego trudu zatrzymać oddech na 12-15 sekund. Czas ten jest wystarczający do oddania strzału. Doświadczeni strzelcy zwykle przed oddaniem strzału robią głęboki wdech, potem spokojny wydech i na wydechu stopniowo wstrzymują oddychanie, skupiając uwagę na celowniku oraz płynnym ściągnięciu spustu.

Ściąganie spustu. Na celność strzelania oprócz dokładności celowania wielki wpływ wywiera poprawne ściąganie spustu. Strzelec powinien umieć ściągać spust bez szczególnego wysiłku i nie namyślając się nad tym, jak ma to wykonać. Aby celnie strzelać należy ściągnąć spust płynnie i stopniowo, wstrzymując oddech i doprowadzić ściąganie spustu, aż do oddania strzału bez specjalnego nacisku na język spustowy.

W różnych rodzajach broni spotkać można różne przyrządy celownicze :

 

  • otwarte
  • dioptryczne
  • optyczne
PRAWO UŻYCIA BRONI
 
Na podstawie treści art. 36 ust.1 pkt. 5 ustawy o ochronie osób i mienia w związku z §1 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do użycia broni palnej w następujących przypadkach: § w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony albo innej osoby, § przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną pracownikowi ochrony, § w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (19 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=